1. Makaleler
  2. Yargı Kararları
  3. Sorular ve Cevaplar

Evlilik nedeniyle İşten ayrılan bayan işçi Kıdem Tazminatına hak kazanır mı?


Kadın işçi, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde evlilik nedeniyle kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi  halinde, işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Dolayısıyla Evlilik nedeniyle işten ayrılan bayan işçi, işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla kıdem tazminatına hak kazanır.

Avukat Süleyman TOPAK