1. Makaleler
  2. Yargı Kararları
  3. Sorular ve Cevaplar

İhaleyi alan şirketin değişmesi işçiye haklı fesih hakkı verir mi?


İhale usulü iş alan taahhüt firmasının bir kamu kurumunda iken yeni ihaleyi kazanamaması nedeniyle asıl işveren olan kamu kurumu ile başka firma arasında yeni bir sözleşme yapılması ve  sosyal güvenlik kurumu kayıtlarına göre de işçinin ara vermeden ihaleyi yeni kazanan firma nezdinde çalışmasını sürdürmesi halinde bu durum iş yeri devri niteliğinde olduğundan iş sözleşmesinin eski işveren tarafından feshi söz konusu değildir. Bu sebeple işçi eski işvereninden iş akdini haksız feshettiğinden bahisle Kıdem-İhbar ve yıllık izin ücret alacağı talep edemez. 

Avukat Süleyman TOPAK