1. Makaleler
  2. Yargı Kararları
  3. Sorular ve Cevaplar

İkale Sözleşmesi Nedir? İkale sözleşmesi ile iş akdinin sona ermesi halinde sonuçları nelerdir?


Sözleşmenin tarafların ortak iradeleriyle sona erdirilmesi yönündeki işleme ikale adı verilir. İkale sözleşmesi İş kanununda düzenlenmemiştir. Bu sözleşme için Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Bu anlamda bu sözleşmenin şekli, yapılması , kapsam ve geçerliliği için Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

İkale sözleşmesinin geçerli olması için  talepte bulunan kimse açısından makul bir yararın varlığı üzerinde titizlikle durulmalıdır. Makul yarar ölçütü bozma sözleşmesi yapma konusundaki icabın işçiden gelmesi ile işverenden gelmesi ve somut olayın özellikleri dikkate alınarak ele alınmalıdır.

İkale sözleşmesiyle iş akdi sona eren işçi iş güvencesinden yoksun kaldığı gibi, ihbar ve kıdem tazminatına da hak kazanamaz.Ayrıca işsizlik sigortasından da faydalanamaz.Bunun aksi taraflarca kararlaştırılabilir. 

Avukat Süleyman TOPAK