1. Makaleler
  2. Yargı Kararları
  3. Sorular ve Cevaplar

İşçi açısından Yıllık ücretli izin Nedir? Hangi şartlarda Yıllık Ücretli İzin Hakkına sahip olunur?


İşçi açısından Yıllık Ücretli İzin Hakkı 4857 Sayılı İş Kanunu 53. Maddede düzenlenmiştir. Buna göre " İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir." Görüldüğü gibi işçinin yıllık ücretli izin hakkını elde edebilmesi için en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Bu izin hakları 1 er yıllık periyotlar halinde çalışılmış olması şartıyla devam eder.  

Örneğin 01.01.2012 tarihinde işe başlayan bir işçi hiç yıllık izin kullanmadan 30.06.2013 tarihinde işten ayrılmış olsun. İşçi 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasındaki çalışmaları karşılığında 14 gün yıllık izin hak etmiştir. Bu işçiye 2012 yılındaki çalışmaları karşılığında hak ettiği ve kullanmadığı 14 günlük yıllık izin ücreti ödenecek; ama bu kişi 01.01.2013-30.06.2013 tarihleri arasındaki altı aylık çalışması için herhangi bir yıllık izin hakkı talep edemeyecektir. Yani bir yıllık çalışma karşılığında 14 gün izin kazanılırsa, altı aylık çalışma karşılığında da  7 günlük bir izin talep edilemez. Zira yıllık izin, ancak bir tam yıllık çalışma karşılığında kazanılacaktır.

Yıllık ücretli iznini kullanan biri işçi, bu süre boyunca başka herhangi bir işte çalışamaz. İşçi yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemez. Bu hak aynı zamanda anayasal bir haktır.

Avukat Süleyman TOPAK