1. Makaleler
  2. Yargı Kararları
  3. Sorular ve Cevaplar

İşçinin maaşına sık sık haciz gelmesi halinde İşverence İşçinin iş akdi geçerli nedenle feshedilebilir mi?


Son zamanlarda sık sık karşılaştığımız hususlardan biri de işyerinde çalışan işçilerin maaşlarına sık sık ve aldıkları maaşların neredeyse on katı fazla bedelle hacizler gelmesidir. Peki bu husus işverene iş akdini haklı yada geçerli feshetmesi noktasında bir hak tanır mı?

Yargıtayında kabul ettiği ve bizimde katıldığımız görüşe göre bu soruya olumlu cevap vermek mümkündür. Yargıtay'a göre "İşçinin ücretinin sık sık haczi nedeniyle, objektif bir bakış açısı altında, işyerinin, örneğin muhasebe veya hukuk servisinde önemli zaman kaybına neden olacak şekilde çalışma surecinin veya işyeri organizasyonunun olumsuz yönde etkilendiğinin kabul edilmesi halinde geçerli fesih nedeninin varlığının kabul edilmesi gerekir. Ancak bunun için işçiye önceden ihtar çekilmesi yerinde olacaktır.''  

Ayrıca şu husus unutulmamaıdır ki, işçinin maaşına çok sayıda haciz konulması halinde işçinin işyerindeki çalışma verimliliğinin azalacağı kabul edilmelidir. Zira haciz baskısı altında olan bir işçi işinden çok bu hususları düşünecektir. Bu nedenle de işverenin işçiden beklediği verimde düşüş yaşanması olasılığı da yüksek olacaktır. Tüm bunlar kümülatif bir şekilde düşünüldüğünde işçiye durumunu düzeltmesi için ihtar çekilmeli, bunların tekrarı halinde ise iş akdi geçerli nedenle işveren tarafından feshedilebilecektir.

 

Avukat Süleyman TOPAK