1. Makaleler
  2. Yargı Kararları
  3. Sorular ve Cevaplar

İşe İade Davası Nedir? Hangi sürede açılır?


4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde, geçerli bir neden bulunmadan veya sebep gösterilmeden yapılan fesihlerin geçersiz kabul edileceği ve bu fesihlere karşı 1 ay içinde dava açılabileceği belirtilmiştir. İşte açılabilecek bu dava İşe İade davasıdır.

İş sözleşmesi feshedilen işçi, geçersiz olduğunu düşündüğü fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde işe iade davası açmalıdır. İşçi için dava açma süresinin başlangıcı feshin tebliğ tarihidir. Bu süre içinde işçi dava açmaz ise bir daha işe iade davası açamaz.

İşe iade davası açılabilmesi için, İş Sözleşmesinin İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na tabi olması gerekmektedir. Ayrıca İş akdi belirsiz süreli olmalı, İş akdi İşveren tarafından feshedimiş olmalıdır. Davayı açacak işçinin altı ay kıdeminin bulunması gerekmektedir.Dava açılacak işyerinde otuz veya daha fazla İşçi çalıştırılıyor olmalıdır. Davayı açacak işçinin işveren vekili sıfatını taşımaması gerekmektedir.

Avukat Süleyman TOPAK