1. Makaleler
  2. Yargı Kararları
  3. Sorular ve Cevaplar

İşsizlik Maaşı Nedir?Kimler İşsizlik Maaşından Yararlanır?


İşçi, çalıştığı işyerinden ayrıldığında başka bir işe girene kadar  devletin işsiz olan kimselere belli bir süre ödediği  işsizlik parasından yararlanabilir.Şu haller vuku bulması halinde işsizlik maaşından yararlanılabilir;

1-İşveren işçinin işine son vermiş ise işsizlik maaşı alınabilir.

2-İşyeri kapandıysa işsizlik maaşı alınabilir.

3-Süreli bir iş akdi yapılmış ve bu süre bittiğinde iş bırakılmış ise işsizlik maaşından yararlanılır.

Fakat burada önemle belirtilmesi gereken husus, iş akdi işçinin kusuru nedeniyle işveren tarafından feshedilmemiş olmalıdır.

İşsizlik maaşından yararlanabilmek için , İşin kaybedildiği tarihten önceki 120 gün prim ödemesi olanlar, eğer işten çıkarıldığı tarih içinde 3 yıl geriye dönük olarak 600 gün sigorta primi ödemişse 6 ay, 3 yıl geriye dönük 900 gün prim ödemişse 8 ay, 3 yıl geriye dönük 1080 gün prim ödemişseniz 10 ay işsizlik maaşından faydalanabilir. Alınabilecek ücret ise son 120 günün (4 ay) brüt ücretinin yüzde 40'ı kadar kısmına tekabül etmektedir. Fakat her halukarda hesaplanan aylık işsizlik maaşı 16 yaşından büyüklere uygulanan brüt asgari ücret tutarının % 80’ ini geçemez.

İşsizlik maaşı alabilmek için işten çıkış tarihten itibaren en geç 30 iş günü içerisinde herhangi bir İŞ-KUR şubesine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvuru için aranan 30 günlük süre  geçmiş ise geçen her geçen günün ücreti işsizlik maaşından düşürülür. İŞ-KUR tarafından yapılan başvuru değerlendirilip, eğer işsizlik maaşı alma şartları taşınıyorsa işçiye işsizlik maaşı verilecektir. 

Avukat Süleyman TOPAK