1. Makaleler
  2. Yargı Kararları
  3. Sorular ve Cevaplar

İşveren tarafından ücretlerin zamanında ödenmemesi işçiye haklı fesih hakkı verir mi?


4857 Sayılı İş Kanunu Madde 32 ye göre "Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 34'te de "Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz." hükümleri yer almaktadır.

Buna göre işçinin işvrene ait iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir  ifadesinden: işçinin işyerinde zamanında gelip, işi yapmaya hazır olarak beklemesi fakat iş yapmaktan kaçınması anlaşılmalıdır.İşe hiç gelmeme olarak algılanmamalıdır. Aksi halde devamsızlık nedeniyle işveren tarafından iş akdi İş Kanunu 25.madde gereğince haklı olarak feshedilebilir.

Birçok Yargıtay kararında değinildiği üzere, işçinin maaşının geç ödenmesi işçiye  İş kanunu 24.madde greğince iş akdini haklı fesih hakkı verir.

Avukat Süleyman TOPAK