1. Makaleler
  2. Yargı Kararları
  3. Sorular ve Cevaplar

Kısmi süreli çalışan işçilerin Kıdem-İhbar ve Yıllık İzin ücret alacak hakları var mıdır?


4857 sayılı İş Kanunu'nun 13.maddesinde "İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir." şeklinde kısmi süreli iş sözleşmesi tanımlanmıştır.

Ayrıca İş Kanununa göre Çalışma Süreleri Yönetmeliği 6.maddesinde “İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte  ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.” şeklinde bir tanımlama da yapılmıştır.

Peki kısmi süreli çalışmalar bu şekliyle tanımlanmışken bu şekilde çalışan işçilerin  tama zamanlı çalışan işçiler gibi Kıdem-İhbar ve Yıllık İzin Alacakları mevcut mudur?

4857 sayılı İş Kanunu 5.Maddesi gereği "İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz." hükmü amirdir. Buna göre işveren mevcut olması halinde , Kısmi süreli çalışan işçilere de tam zamanlı çalışan işçiler gibi Kıdem İhbar ve Yıllık izin alacaklarını ödemek zorundadır.

Kısmi çalışma Kanunda yer almasına rağmen, kıdemin nasıl belirleneceği, ihbar izin gibi haklardan nasıl yararlanacağını, bu haklarla ilgili hesap şekli yine normatif olarak düzenlenmiş değildir. Konu, Yargı kararlarıyla çözüme kavuşturulmaktadır. Buna göre, kısmi çalışma ister haftanın bir veya bazı günleri çalışma şeklinde gerçekleşsin, ister her gün bir kaç saat şeklinde olsun, işçinin iş yerinde çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir yıl geçince kıdem tazminatı hakkının doğabileceği ve izin hak kazanacağı kabul edilmiştir.Hesaplamada esas alınacak ücret ise işçinin kısmi çalışma karşılığı aldığı ücret olmalıdır . 

 

Avukat Süleyman TOPAK