1. Makaleler
  2. Yargı Kararları
  3. Sorular ve Cevaplar

Limited Şirket Ortağı, ortak olduğu şirkette hizmet akdi ile çalışabilir mi? İşçi sayılır mı? İşçilik alacaklarına hak kazanabilir mi?


Bir limited şirket ortağı kural olarak kendi adına bağımsız çalışan kişi kabul edilir ve işçi statüsünde sayılamaz. Zira, bir kişinin hem kazanç sağlayan bir şirketin ortağı hem de bu şirketin işçi statüsünde çalışanı olarak kabul mümkün değildir. Başka bir anlatım ile işverenlik ve işçi statüsünün aynı kişide birleşmesi yasalarca mümkün bulunmamaktır. Fakat yasa gereği Limited Şirket ortağının ortak olduğu şirkette hizmet akdi ile çalışmasına engel bir durum da bulunmamaktadır.  Limited Şirket ortağı kendisinin bir anlaşmazlık halinde işçi statüsünde olduğunu ileri sürülmekte ise ortağı olduğu limited şirkette önemli bir payının olup olmadığına bakılması gerekir. Bu durumda davacının ekonomik hayatında hangi tür çalışmanın egemen olduğu açıkça ortaya konmalıdır. Bu nedenle, öncelikle,  mensup olduğu limited şirketin ticari kayıtları, defterleri, kar ve zarar durumu, vergi beyannameleri, ortaklar pay ve adet durumu incelenmeli ve  buna göre gerçek durum saptanmalıdır. Şirket ortağının çalışma biçimi ve bunun karşılığı aldığı ücret ile şirket ortağı olarak sağladığı kazanç ve kâr durumu, sahip olduğu hisse oranı, şirketteki konumu karşılaştırılmalı ve sonuçta limited şirket ortaklığı ekonomik yaşamında baskın çıktığı takdirde, kişinin işçi statüsünde bulunmayıp, tamamen ticari amaçla kazanç sağlayan ve bağımsız çalışan bir kişi olduğu kabul edilmelidir.Aksine, hizmet akdi altında bağımlı ve ücrete göre çalışmasının egemen olduğu sonucuna ulaşıldığında ise kişi işçi sayılarak, buna bağlı haklarının varlığı kabul edilmelidir.

Avukat Süleyman TOPAK