1. Makaleler
  2. Yargı Kararları
  3. Sorular ve Cevaplar

Yıllık Ücretli İzin süreleri bölünebilir mi?


Kural olarak yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünümez.Ancak 4857 sayılı İş Kanunu 56.madde hükmü gereği "Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır." denilmek suretiyle ayrıntılı düzenlenmiştir.

Görüldüğü gibi yıllık izin süreleri, işçi ve işverenin anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

Örneğin; İşçi Mehmet 2013 yılı iznini Şubat ayında kullanmak istemektedir. İşveren işçinin talebi doğrultusunda en az 10 günlük (işgünü) kısmını kullandırmak zorundadır. İşçi kalan diğer izinlerini 1+3 gün (İşgünü) veya 2+2 gün (işgünü) şeklinde kullanacaktır.

İşveren işçiye yıllık iznini bir seferde tamamını kullandırabileceği gibi, işçinin talebi doğrultusunda 10 + 4 (iş günü) şeklinde ikiyede bölebilir.

 

 

Avukat Süleyman TOPAK