TARIM İŞİ VE TARIM İŞÇİSİ KAVRAMLARININ 4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

                   , Bunun gibi, mülga 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu[6].

6831 sayılı Orman Kanunu[8] “tarım işinin hareket noktasının üretme ve yetiştirme işlemi tamamlanana kadar olan faaliyetlerin tarım işi niteliğinde sayılacağı, üretme ve yetiştirme tamamlandıktan sonra yapılan işlemlerin tarım işi olarak nitelendirilmemesi gerektiği” belirtilmektedir.

Yargıtay başka bir kararında[9] ise “Tarım işyerinde yapılan bekçilik görevi tarım işi olarak nitelendirilemez.” demiştir.